Search form

Matáyo 14:35

35Sɨmɨ bɨ ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ gara née owonɨ́ kɨ́dí Yésụ ogụ née ne ní, zɨ́ye kákasa sɨmɨ gara ore mbá kɨ́dí ꞌyị ga bɨ ꞌyị eyé e nɨyí kɨ́ ndíyá ní, idínɨ́ ógụ kéye zɨ́ Yésụ, nɨ go sɨmɨ gara ore.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index