Search form

Matáyo 14:8

8Zɨ́ owụ́kára née ndúꞌyú mbágáne, née idí úku ledre ꞌdi? Mbágáa ya zɨ́a ní, idí úku a kɨ́dí, “Máíli do lágáꞌdécị go Yiwáni Babatị́za zɨ́ye ógụ kɨ́ doa gɨrí do éyị́ zɨ́ma.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index