Search form

Matáyo 14:9

9Zɨ́ ledre née íꞌbí mongụ́ sómụ́ ledre zɨ́ ngére Eróde. Nda lá gɨ zɨ́a bɨ uku gáa ledre née do komo tụ́ꞌdụ́ mɨngburoko ꞌyị ga bɨ ndolo ogụ yée ní, zɨ́a tɨ́ kákasa

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index