Search form

Matáyo 15:1

Ondụ́ ꞌbɨ Yụ́da e

(Lúrú kpá Márɨko 7:1-13)

1Nda gɨ ore zɨ́ ngíti géyị Farụsáyo e kɨ́ ngíti géyị ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ ꞌdódo lorụ ní, ógụyé gɨ sɨmɨ Yerụsaléma ndúꞌyú Yésụ kɨ́dí,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index