Search form

Matáyo 15:11

11Ndaá ꞌbɨ ené éyị́ mɨánu bɨ ꞌyị ánu ní nɨ oto wo ne zɨ́a ídíne ꞌyị lúyú ledre wá, yị́ ené bɨsinyí ódro bɨ gɨ taraꞌyị ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index