Search form

Matáyo 15:12

12Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ógụyé úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, ówo go kɨ́dí ledre bɨ gáa úku ba sinyí yị́ ené ro Farụsáyo e go mɨsínyí?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index