Search form

Matáyo 15:16

16Yésụ ya zɨ́ye ní, “Áyí, ówosé esé kpá wá?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index