Search form

Matáyo 15:17

17Ówosé bɨ kɨ́dí éyị́ mɨánu ndịsị ólụ́ gɨ ku ꞌyị, zɨ́a ókpóne sɨmɨ ꞌyị, zɨ́a nda ólụ́ógụné gɨ sɨmɨ ꞌyị ꞌdáꞌba ní wá?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index