Search form

Matáyo 15:2

2“Éyị́ bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́yị ga ba ilinɨ́ méngị kéyị kacɨ́ ondụ́ ezé gɨ zɨ́a wá ní ꞌdi? Ndịsịnɨ́ ánu éyị́ geré mɨánu ilinɨ́ lúgu sị́lị́ye kí wá ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index