Search form

Matáyo 15:22

22Zɨ́ ngíti kára gɨ sɨmɨ kúfú bɨ Kanána e ndịsị ndị́sị do bi gbóo ore ógụné ṇgúṇgú roné zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Ngére, Bulúndu Dawídi, ówo aka ledre kɨ́ma. Nyị́ma dokéké e ndịsịnɨ́ méngị wo bɨsinyíne kɨ́ngaya.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index