Search form

Matáyo 15:23

23Tɨ́ lá Yésụ ukulugu ené ledre zɨ́a wá. Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ógụyé úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Ógóóyó kára née gɨ ore ꞌdáꞌba. Ndịsị fú lá gbúrógbó do kacɨ́ze kɨ́ ledre ené née.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index