Search form

Matáyo 15:24

24Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ kára née kɨ́dí, “Lomo kasaogụ máa lá dụụ́ gɨ ro sáká ꞌyị amá e Isɨréle e gɨ zɨ́a nɨyí káa zɨ́ kábịṛị́kị ga bɨ mị́ngị́ye ndaá ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index