Search form

Matáyo 15:25

25Zɨ́ kára née ndósoógụné gbóo útúne gbrị kóꞌdụ́ Yésụ. Zɨ́a úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Ngére, sáká máa mu.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index