Search form

Matáyo 15:26

26Yésụ ya zɨ́a ní, “Ndaá ꞌbɨ ené bɨlámáne do ꞌdíꞌbi éyị́ mɨánu ꞌbɨ owụ́ e íꞌbí a zɨ́ ị́sị e wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index