Search form

Matáyo 15:27

27Zɨ́a úkulúgu ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Ngére, nɨ tɨ́ kenée. Tɨ́ lá ị́sị e ꞌdoꞌdụ́nɨ́ nyụnyụ́ éyị́ mɨánu gɨ sị́ tarabíza ꞌbɨ mị́ngị́ye bú.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index