Search form

Matáyo 15:28

28Née ní, zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ kára née kɨ́dí, “Kára ṇgúṇgu ledre eyị́ ofụ go. Éyị́ bɨ íli ní mááyí méngị a zɨ́yị.” Kpá tɨ́ geré sɨmɨ sịndị́ kadra née zɨ́ ro nyị́ kára née émené.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index