Search form

Matáyo 15:29

Yésụ iꞌbí éyị́ mɨánu zɨ́ ꞌyị e álifu eso

29Zɨ́ Yésụ ị́nyịné gɨ ore ndáꞌbané kóꞌdụ́ mɨkavu Galiláya. Zɨ́a ndéré ékị́ne do landa ndị́sịné bi.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index