Search form

Matáyo 15:30

30Zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ndị́sị ógụyé zɨ́a kɨ́ ꞌyị eyé ga bɨ kɨ́ umbu sịndị́ye, ꞌyị komo mɨꞌdụ́tụ e, mɨgịgị́ṛị́ e, yée ga bɨ odronɨ́ wá ní, nda kpá kɨ́ yée ga bɨ kɨ́ toso ndíyá eyé e mɨngúngúcua ní. Do ógụ óto yée mbá cigí Yésụ bi kenée, zɨ́a óto sị́lị́ne royé zɨ́ye ómo yée mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index