Search form

Matáyo 15:32

32Zɨ́ Yésụ ndólo ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Lerị́ ꞌyị ga ba mengị máa go, mengịzé kéye go sị́lị́ ota éyị́ mɨánu ndaá zɨ́ye wá. Ndaá bɨlámáne zɨ́ma ótoómo yée zɨ́ye ndáꞌbayé kɨ́ ꞌbú wá káa bɨ komoyé nɨ ụ́lụ́ yana zɨ́ye útúye ke.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index