Search form

Matáyo 15:33

33Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Azé ówo éyị́ mɨánu sɨmɨ súwú ona íꞌbí a zɨ́ tụ́ꞌdụ́ káa zɨ́ wo née gɨ ꞌda?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index