Search form

Matáyo 15:35

35Zɨ́a úku ledre zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga gére née ndị́sịyé bi do káṇgá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index