Search form

Matáyo 15:38

38Gɨ sɨmɨ ꞌyị ga bɨ kóo anunɨ́ éyị́ ní, olonɨ́ lá dụụ́ yaꞌdá e álifu eso (4,000). Olonɨ́ kará e kɨ́ owụ́ e wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index