Search form

Matáyo 15:39

39Gɨ do kacɨ́ bɨ Yésụ bayi ꞌyị ga gére née go ní, zɨ́a nda ékị́ne sɨmɨ kuṛúngba zɨ́ye ndéréye sɨmɨ bi bɨ ndịsịnɨ́ ndólo a Magadána ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index