Search form

Matáyo 15:4

4Lomo iꞌbí lorụ kɨ́dí, ‘Ídí óto úndru ꞌbụyị́ e kɨ́ mbágáyị.’ ‘ꞌYị bɨ nɨ uku tara sinyí zɨ́ ꞌbụné e kɨ́ mbágáne ní, idínɨ́ úfu wo ꞌdáꞌba.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index