Search form

Matáyo 16:11

11Éyị́ bɨ sómụ́sé ledre gɨ zɨ́a kɨ́dí máúku gáa née ledre ambata gɨ roa ní ꞌdi? Komosé idí ídí rosé gɨ zɨ́ bɨsinyí ꞌdódo ledre ꞌbɨ Farụsáyo e kɨ́ Sadụkáyo e.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index