Search form

Matáyo 16:12

12Zɨ́ye nda ówoyéme a kɨ́dí uku ené gáa ba ledre gɨ ro ambata wá, uku yị́ ené ledre bɨsinyí ꞌdódo ledre ꞌbɨ Farụsáyo e kɨ́ Sadụkáyo e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index