Search form

Matáyo 16:15

15Zɨ́a ndúꞌyúlúgu yée kɨ́dí, “Sara sómụ́sé ꞌbɨ esé kɨ́dí mááyí náambi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index