Search form

Matáyo 16:16

16Simúna Pétero ya zɨ́a ní, “Áyí Kɨ́résịto, Owụ́ ꞌbɨ Lomo bɨ nɨ trịdrị ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index