Search form

Matáyo 16:18

18Máúku zɨ́yị, ịrịyị́ nɨ karaba go Pétero, ledre gɨ sɨmɨ a kɨ́dí, ‘Landa.’ Mááyí óto sị́ ꞌdị́cị́ amá doa. Umbu utúasá ndụ́rụ ꞌdị́cị́ máa née wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index