Search form

Matáyo 16:20

20Nda gɨ ore zɨ́a ésị sị́lị́ne komo ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e kɨ́dí ndanɨ́ aka úku ꞌdódo a bɨ ya née nɨ Kɨ́résịto ní zɨ́ ꞌyị e wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index