Search form

Matáyo 16:22

22Zɨ́ Pétero ndólo wo sogo éyị́ úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ngére Lomo, ndá ótoómo ledre née zɨ́a méngị roné zɨ́yị wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index