Search form

Matáyo 16:23

23Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ịnyị gɨ romá íri, áyí zɨ́ma go káa zɨ́ tutú bɨ toro ꞌdụtụ mɨsiꞌdi ní, sómụ́ ledre eyị́ ndaá ꞌbɨ Lomo wá, yị́ ené ꞌbɨ Satána.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index