Search form

Matáyo 16:25

25Togụ́ ꞌyị íli bándá trịdrịné kɨ́ roné, zɨ́a úyuné. Togụ́ iꞌbí roné zɨ́ umbu gɨ romá yá, zɨ́a ndíki trịdrị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index