Search form

Matáyo 16:26

26Wo be ꞌdi emene, zɨ́ ꞌyị ídíne kɨ́ éyị́ ga bɨ do sogo káṇgá mbá zɨ́ne, zɨ́a úyuné mɨúyu? Sara togụ́ uyu go ní, éyị́ nɨ bo nɨ íꞌbí a zɨ́ Lomo gɨ ro íꞌbílúgu trịdrị zɨ́a?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index