Search form

Matáyo 16:27

27Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí nɨ ndáꞌbaógụ sɨmɨ rokoꞌbụ ꞌbɨ ꞌBụné gɨ komo ere kɨ́ maláyika e, zɨ́a íꞌbí tákpásị́lị́ zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e kacɨ́ mɨméngị ledre eyé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index