Search form

Matáyo 16:28

28Máúku zɨ́se, ngíti géyị ꞌyị e gɨ dongaráse ga bɨ ásé tóro née, utúasánɨ́ aka úyu wá, nɨyí lúrú Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí kɨ́ ndáꞌbaógụ ídíne Ngére kí.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index