Search form

Matáyo 16:3

3Togụ́ kɨ́ phịyị́ yá, zɨ́se ndị́sịsé úku ledre kɨ́dí, ‘Mụ́kụ́ nɨ go kụụ née ní iní nɨ éꞌdị karaba.’ Ówosé tɨ́ lá kacɨ́ úku ledre gɨ ro éyị́ ga bɨ ndịsịnɨ́ méngị royé komo ere ní, togụ́ nda gɨ ro éyị́ ga bɨ ndị́sịnɨ́ méngị royé ca cakaba ní yá, ówosé esé e wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index