Search form

Matáyo 16:5

Farụsáyo e kɨ́ Sadụkáyo e ndanɨ́ lóndo sée wá

(Lúrú kpá Márɨko 8:14-21)

5Sɨmɨ bɨ Yésụ ꞌdogụnɨ́ bi sága ní, ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga nɨyí lúrú bi ní, otoomo lịgịnɨ́ ambata go.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index