Search form

Matáyo 16:8

8Yésụ owo sómụ́ ledre eyé née go bú. Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Éyị́ bɨ ndị́sịsé úku ledre ambata gɨ roa ní ꞌdi, ṇgúṇgusé aka esé ledremá fú wá ke?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index