Search form

Matáyo 16:9

9Sómụ́lị́gịsé ledre ambata bɨ kóo ịnyị máíꞌbí zɨ́ ꞌyị e álifu ịnyị ní go, sara ngítíye bɨ idíaká ní, ꞌdóꞌdụ́ ꞌdúcusé kóo gbété kɨ́e ndu?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index