Search form

Matáyo 17:26

26Zɨ́ Pétero úkulúgu ledre kɨ́dí, “Ndịsịnɨ́ ꞌdóꞌdụ́ ụsórụ gɨ zɨ́ ꞌyị lóṇgó e.”

Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “ꞌYị eyé e ndanɨ́ kɨ́ ledre wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index