Search form

Matáyo 18:10

Muruwayi gɨ ro kábịṛị́kị

(Lúrú kpá Lúka 15:3-7)

10“Ídísé ówo a kɨ́dí, ꞌyị ndaá lúrú cáyi ꞌyị gɨ dongará mɨnzéré owụ́ ga ba wá. Máúku zɨ́se maꞌdíi, maláyika ga bɨ ndịsịnɨ́ ndị́sị kɨ́ Babá komo ere ní, nɨyí íꞌbí ngbángá ꞌyị máa née zɨ́ Babá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index