Search form

Matáyo 18:13

13Sɨmɨ bɨ togụ́ ndiki go ní, máúku zɨ́se maꞌdíi, nɨ ídí kɨ́ mongụ́ rokinyi gɨ roa kɨ́ngaya rómo do yée ga bɨ cị́ eso doa sokó doa ịnyị doa eso (99) ngárá ịndrịnɨ́ wá ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index