Search form

Matáyo 18:14

14Kpá kenée ꞌBụsé Lomo bɨ komo ere ní, ili ené zɨ́ bɨkéṛị́ owụ́ ị́ndrịné gɨ dongará lafúne wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index