Search form

Matáyo 18:19

19“Mááyí go kpá úku ándá a zɨ́se, togụ́ ꞌyị e gbre gɨ dongaráse do sogo káṇgá ona otonɨ́ sómụ́ ledre eyé go kị́éꞌdo ndúꞌyú Lomo gɨ ro éyị́ bɨ ilinɨ́ ní, Babá Lomo bɨ komo ere ní nɨ íꞌbí a zɨ́ye.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index