Search form

Matáyo 18:20

20Nɨ kenée maꞌdíi, togụ́ ꞌyị e gbre togụ́ mbú ota yokonɨ́ royé íni ini gɨ zɨ́a bɨ nɨyí ꞌyị amá e ní, mááyí ídí dongaráye.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index