Search form

Matáyo 18:21

Muruwayi gɨ ro ótoómo ledre zɨ́ ꞌyị

21Zɨ́ Pétero ógụné zɨ́ Yésụ do ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Ngére, togụ́ ezemá ndịsị lúyú ledre romá ní, máídí ótoómo ledre zɨ́a kɨ́ꞌdí ndu? Kɨ́ꞌdí ịnyị doa gbre?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index