Search form

Matáyo 18:22

22Yésụ ya zɨ́a ní, “Ɨ́ꞌɨ, ndaá lá kɨ́ꞌdí ịnyị doa gbre (7) wá, idí ídí kɨ́ꞌdí cị́ ota doa sokó doa ịnyị doa gbre (77).”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index