Search form

Matáyo 18:23

23Bɨ kenée ní, ledre gɨ ro ꞌbe ꞌbɨ Lomo nɨ cé káa zɨ́ ngére bɨ kóo ꞌyị moko ené e ꞌdiꞌbinɨ́ késị́ gɨ zɨ́a ili nda go zɨ́ye íꞌbílúgu a ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index