Search form

Matáyo 18:24

24Káa zɨ́ bɨ mongụ́ ꞌyị nɨ go tónó ótoyéme ledre ga gére née ní, zɨ́ye ꞌdíꞌbiógụ ngúru ꞌyị ꞌbɨ moko bɨ kóo ꞌdiꞌbi tụ́ꞌdụ́ késị́ ené ní kóꞌdụ́ a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index